Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego realizuje projekt pn.: „Dla Niepodległej – Patroni 2024 r.  – edukacja patriotyczna w woj. podkarpackim”.

 

Partner projektu: Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wartość projektu: 94 780,00 zł

Kwota dofinansowania: 79 700,00 zł

Wkład własny: 15 080,00 zł

Okres realizacji: 1.04.2024 r. – 20.11.2024 r.

 

Celem głównym projektu jest upamiętnienie Patronów roku 2024 oraz wydarzeń historycznych z nimi związanych na terenie woj. podkarpackiego. Projekt ma uświadamiać znaczenie Patronów dla lokalnej tradycji i narodowego dziedzictwa, krzewić postawę patriotyczną, dumę z historycznego dziedzictwa Polski, przywiązanie Polaków do idei wolności i niepodległości, w wymiarze regionalnym i lokalnym.

 

W  ramach projektu planowane są do realizacji następujące zadania


1)    Koncert muzyki patriotycznej „Dla Niepodległej – Patroni 2024 r.".

2)    Cykl 10 wykładów poświęconych Patronom roku 2024 r., w 10 miastach

         województwa podkarpackiego

3)  Konkurs na pracę historyczną poświęconą Patronom 2024 r., skierowany

         do uczniów szkół ponadpodstawowych w woj. podkarpackim.

 

 

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”